Uw privacy is voor pearls of eden webshop van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de webwinkel pearls of eden webshop allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.
Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met pearls of eden webshop.

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.
Hiervoor gebruiken wij uw betalingsgegevens, naw-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en factuuradres. Dit zijn wij wettelijk verplicht. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond.

E-mail
Met het contactformulier via de mail kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.
Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, telefoonnummer en naw-gegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming.


Reclame
Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken.

Conformiteit en Garantie 

De garantie met betrekking tot de door pearls webshop geleverde Producten beperkt zich tot de door de fabrikant toegekende garantie (fabrieksgarantie). Garantie is alleen van toepassing bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de Producten. pearls is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de Producten voor elke individuele toepassing door de Klant, noch voor eventuele adviezen of aanwijzingen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de Producten door pearls of zoals op de verpakking staan vermeld.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde Producten dienen binnen 4 weken na ontvangst van de Producten aan pearls schriftelijk te worden vermeld. Terugzending van de Producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. 

In geval van Producten die door pearls zelf worden gemaakt staat pearls er voor in dat deze Producten voldoen aan de vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.

pearls is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van door pearls geleverde Producten.

. Retourneren en herroepingsrecht

De Klant heeft het recht om de producten binnen 14 dagen na ontvangst, zonder opgaaf van redenen, te retourneren (‘herroepen’). Na deze melding heeft de klant nogmaals 14 dagen om het product daadwerkelijk retour te sturen. Let op: gepersonaliseerde producten van pearls of eden the boho panna hand made brand kunnen niet worden geretourneerd. De Klant dient te kunnen bewijzen dat de geretourneerde Producten tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. De verzendkosten voor de retournering zijn voor rekening van de Klant.  

Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. De Producten dienen ongebruikt en met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking met prijskaartje door pearls te worden ontvangen. pearls behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om retourneringen niet te honoreren/aanvaarden. De Klant draagt alle verantwoordelijkheid aangaande de Producten die worden teruggezonden.

Retourbetalingen vinden zo spoedig mogelijk na ontvangst van de retourproducten plaats, maar uiterlijk binnen 14 dagen en mits de producten reeds in goede orde retour zijn ontvangen. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de Klant is gebruikt, tenzij de Klant nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

Bovenstaande geldt tevens voor de Producten die in de sale en/of met korting zijn gekocht en die vervolgens worden geretourneerd.

Indien de Klant binnen 14 dagen na ontvangst niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn/haar herroepingsrecht resp. het Product niet aan pearls of eden heeft teruggestuurd, is de koop een feit.

pearls of eden sluit het herroepingsrecht uit voor Producten:

– die door pearls in opdracht van en speciaal voor de Klant zijn gemaakt;

– die duidelijk persoonlijk van aard zijn;


Advertenties
Onze webwinkel vertoont algemene advertenties. Hierbij houden we geen persoonsgegevens bij, we komen dus ook niet te weten of u deze leuk vindt.

Cookie
Onze webwinkel gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.
Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies.
U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze webwinkel werken dan niet goed meer.
Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

Verzending en niet ontvangen bestellingen

Voor verzending van uw bestelling wordt gebruik gemaakt van PostNL. Voor verzendingen binnen Nederland wordt het tarief van € 7.35 gehanteerd.

Voor verzending maakt pearls gebruik van de gegevens zoals opgegeven door de Klant. pearls is niet aansprakelijk voor foutief ingevoerde gegevens en het daardoor niet arriveren van de Producten. In het geval van niet arriveren door andere oorzaken, zoals maar niet beperkt tot fouten bij PostNL is pearls niet daarvoor aansprakelijk. 

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze webwinkel wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
U hebt de volgende rechten:

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Om een klacht in te dienen, Kan dat bij de toezichthouder van ons,

Gegevens

Pearls of Eden

Max Ernststraat 6 , 1328 JH ALMERE

Info@pearlsofeden.nl

Kvk : 75545500

8K / Hyperrealisme beeldbewerking

Upgrade jouw 3D echo foto naar een 8k of hyperrealisme 8k beeldbewerking

Als eerste in Nederland bieden wij een  8K en de Hyperrealisme 8k aan. Dit is de meest geavanceerde technologie. Wij creëren een beeld dat elk detail van het gezicht van de baby versterkt voor een realistisch resultaat.

Hoe werkt het?

Stap 1. Stuur ons jouw 3D echo foto via info@pearlsofeden.nl of via Whatsapp 0613227986. Heb je geen 3D foto? Boek dan jouw 3D echo bij ons.

Stap 2. 8K Beeldbewerking of de Hyperrealisme 8k word in gang gezet, verwerking duurt ongeveer 4/5 werkdagen. 

Stap 3. Betaling word in orde gemaakt. Na de betaling ontvang je de 8K of de Hyperrealisme 8k beeldbewerking foto.

Prijs voor 8K / Hyperrealisme

Prijs voor 8K Beeldbewerking 

€ 30,- Inclusief: • 8k foto • Vergelijking foto • Transformatie filmpje

€ 55,- voor twee 8K-beeldbewerking foto’s (tijdelijke actie)

Prijs voor Hyperrealisme 8k 

€ 45,- Inclusief: • Hyperrealisme 8k foto • Vergelijking foto • Transformatie filmpje 

€ 85,- voor twee Hyperrealisme 8k foto’s (tijdelijke actie)